POZVÁNKA

na schůzi Bytového družstva Podskalská 9

konanou

ve čtvtek 25.4.2019 v 18.00 hodin

Za účasti JUDr. Kaňky, účetní p. Kuchařové a techničky p. Holubové, výtahového technika p.Šubrta

Místo konání je salonek „Cafeterapie“ na adrese Na Hrobci 3, Praha 2, 128 00  

Program schůze:

 1. Zahájení a seznámení s programem schůze
 2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018 (účetní p. Kuchařová)
 3. Vysvětlení stavebních etap prací na půdní vestavbě a načasování výměny výtahu
 4. Výběr a schválení firmy, která provede výměnu výtahu + vyřízení stavebního povolení na výtah
 5. Schválení výše mimořádných vkladů všech družstevníků před přechodem do OV
 6. Ujasnění postupu přesné úhrady bance ČSOB v roce 2020 (konec 5leté fixace) + soukromé sdělení výše částek jednotlivým družstevníkům
 7. Dohodnutí přesného termínu kdy musí být peníze od všech družstevníků, kteří jsou úvěrovány na účtě BD, aby se vše časově dalo provést vč. sankcí, pokud někdo ohrozí ostatní družstevníky.
 8. Projednání nátěrové penetrace v celé ploše sklepního prostoru na přání a náklady pana Popova
 9. Ukončení a přesné naplánování zániku nebo převedení BD Podskalská 9 v roce 2020
 10. Diskuse
 11. Ukončení, závěr schůze

Na schůzi vzhledem k omezenému prostoru pronajatého místa, je možná přítomnost pouze jednoho člena družstva za bytovou jednotku (nebo jejich zmocněnců) mimo pozvaných hostů JUDr. Kaňky, p. Kuchařové, p. Holubové, p.Šubrta a zapisovatele p. Vorlíčkové.

V Praze 19.března 2019

Svolavatel:                                                                                     

Za představenstvo

Bytového družstva Podskalská 9

Pavel Perlík, předseda družstva