POZVÁNKA
na schůzi Bytového družstva Podskalská 9
konanou
 
ve čtvrtek 5.9.2019 v 18.00 hodin
 
Za účasti JUDr. Kaňky
 
Místo konání je chodba domu přízemí na adrese Podskalská 391/9, Praha 2, 128 00  
                 
Program schůze:

1.    Zahájení a seznámení s programem schůze
2.    Informace kolik členů družstva již uhradilo svůj podíl na mimořádný účet BD

3.   Informace kolik členů družstva uhradilo mimořádný vklad ve výši 40 000,-Kč na účet BD

4.    Volba představenstva BD funkčního období  – navrhuje se opětovná volba dosavadního představenstva

5.    Diskuse

6.    Ukončení, závěr schůze
 
Na schůzi je možná přítomnost pouze jednoho člena družstva za bytovou jednotku (nebo jejich zmocněnců) mimo pozvaných hostů JUDr. Kaňky a zapisovatele p. Vorlíčkové.
 
 
Vzhledem k tomu, že se předpokládá krátký čas schůze, nebude zajišťován komerční prostor
 

V Praze 1.srpna 2019


Svolavatel:      Za představenstvo Pavel Perlík předseda družstva 
Bytového družstva Podskalská 9