POZVÁNKA

                          POZVÁNKA

 na schůzi Bytového družstva Podskalská 9

konanou                 

ve středu 23. března v 18.00 hodin

Za účasti JUDr. Kaňky, finančního poradce p. Dvořákové, účetní p.Kuchařové a techničky p. Holubové.

              Místo konání schůze je salonek restaurace U Tří Bojovníků

Program:

  1. Zahájení a seznámení s programem schůze
  2. Informace o stávajícím úvěru BD družstva u ČSOB
  3. Práce provedené v domě roce 2015
  4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
  5. Vyúčtování služeb za rok 2015
  6. Informace o zasíťování UPC
  7. Stav střechy domu
  8. Diskuse
  9. Ukončení schůze

 

Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, pověřte prosím plnou mocí zmocněnce.  Zmocněnec plnou moc podepíše bez ověření.

Na schůzi je možná přítomnost pouze členů družstva a pozvaných hostů.

Svolavatel:                                                                                  V Praze  dne 22.února 2016

Za představenstvo

Bytového družstva Podskalská 9

Pavel Perlík, předseda