O nás

Vítejte na stránkách bytového družstva Podskalská 9.

podskalí9Historie našeho Bytového družstva se oficiálně datuje od 1.9.2014, kdy bylo „Bytové družstvo Podskalská 9“ zapsáno do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu,vložka Dr. 8254 .

Řádná členská schůze pak dne 3.9.2014 schválila postup privatizace a způsob splácení domu.

Dne 11.9.2014 jsme obdrželi originál vyhotovení výpisu jako oficiální doklad o právní existenci BD.

O schválení a podpisu Kupní smlouvy na odprodej domu do vlastnictví rozhodlo Zastupitelstvo MČ Prahy 2 na svém zasedání dne 29.9.2014. K podpisu Kupní smlouvy mezi oběma stranami došlo dne  22.10.2014.

Dne 20.1.2015 byla převedena kupní ceny domu na účet MČ Prahy 2 a převzetí domu zástupci BD proběhlo dne 17.3.2015 se správní firmou Haspra s.r.o. Za týden byl podán návrh na vklad vlastnického práva na Katastr nemovitostí.

Napsat komentář