POZVÁNKA na schůzi Bytového družstva Podskalská 9 konanou v úterý 2.6.2020 v 18.00 hodin. Místo konání je Veletržní 31, Praha 7,170 00 v propůjčené zasedací místnosti Consult Reality.

Program schůze:

1. Zahájení a seznámení s programem schůze

2. Rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací (za přítomnosti notáře)

3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2019 (účetní p. Kuchařová)

4. Projednání pojistky domu, popřípadě rozšíření o pojistku domácnosti v rámci packetu pro všechny v domě pro nově vzniklé SVJ Podskalská 9

5. Informace k převodu bytů do vlastnictví a vysvětlení zákonných podmínek a stanov BD

6. Diskuse

7. Ukončení, závěr schůze

Jako host je pozván JUDr. Kaňka. Účetní paní Kuchařová, notář Mgr. Stanislav Trčka Na schůzi je možná přítomnost pouze členů družstva (zmocněnců) a pozvaných hostů. Na schůzi mají přístup pouze členové BD nebo jejich zmocněnci na základě písemné plné moci, předložené před zahájením schůze. U manželů – společných členů družstva v případě nepřítomnosti kteréhokoliv z nich je potřeba před zahájením schůze družstva doložit písemnou plnou moc k zastupování, totéž i u spoluvlastníků družstevního podílu. V Praze 14.5 2020

Svolavatel: Za představenstvo Bytového družstva Podskalská 9