Pozvánka na schůzi 26.10.2016

dotaz-ifopanak   

      POZVÁNKA

 na schůzi Bytového družstva Podskalská 9

     konanou

 ve  středu 26.10. 2016 v 18.00 hodin

Za účasti notáře JUDr. Kotrlíka a JUDr. Kaňky.

Místo konání je salonek restaurace u Tří Bojovníků

 

Program:

  1. Zahájení a seznámení s programem schůze
  2. Změna stanov v části o možnosti převodu bytu do osobního vlastnictví
  3. Volba nového člena představenstva pí. Vorlíčkové
  4. Zvednutí příspěvku do fondu oprav o 5,-Kč/m2, platné od 1. 1. 2017
  5. Hlasování o rozhodnutí z členské schůze z 27. 10. 2015 o neuhrazené faktuře Libuše a Roberta Svobodových

       a) Návrh na vyloučení družstva za neplnění povinností

       b) Návrh na soudní vymáhání dlužné částky

       6. Fasáda – projednání závazku p. Chmelenského (nová nabídka prací)

       7. Diskuse

       8. Ukončení, závěr schůze

Vzhledem k charakteru schůze je Vaše účast opět nutná.

Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, pověřte prosím plnou mocí zmocněnce, kterou Vám napíše právník, p. Kaňka, aby obsahovala vše potřebné náležitosti pro notáře.  Zmocněnec plnou moc podepíše bez ověření, při prezenci na schůzi se prokáže svým občanským průkazem.

Na schůzi vzhledem k jejímu charakteru je možná přítomnost pouze členů družstva  (nebo jejich zmocněnců) a pozvaných.

 

V Praze 7. října 2016

Svolavatel:

Za představenstvo

Bytového družstva Podskalská 9

Pavel Perlík, předseda představenstva