POZVÁNKA

na schůzi Bytového družstva Podskalská 9

konanou

ve středu 17.10.2018 v 18.00 hodin

Za účasti JUDr. Kaňky, účetní p. Kuchařové a techničky p. Holubové

Místo konání je salonek „Cafeterapie“ na adrese Na Hrobci 3, Praha 2, 128 00  

 

Program schůze:

 1. Zahájení a seznámení s programem schůze
 2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2017 (účetní p. Kuchařová)
 3. Ujasnění počtu družstevníků ohledně převodu části jednotek do OV v roce 2020 (konec 5leté fixace)
 4. Příklady poměr Družstva / SVJ a řešení dalšího postupu v roce 2020, předjednávání úvěru a fixace (léto 2019)
 5. Informace o vyčištění pravého světlíku
 6. Diskuse
 7. Ukončení, závěr schůze

 

Na schůzi vzhledem k omezenému prostoru pronajatého místa, je možná přítomnost pouze jednoho člena družstva za bytovou jednotku (nebo jejich zmocněnců) mimo pozvaných hostů JUDr. Kaňky, p. Kuchařové , p. Holubové a zapisovatele p. Vorlíčkové.

 

V Praze 11. září 2018

 

Svolavatel:

Za představenstvo

Bytového družstva Podskalská 9

Pavel Perlík, předseda družstva

  POZVÁNKA

 na schůzi Bytového družstva Podskalská

               konanou              

  ve středu 19.10.2017 v 18.00 hodin

Za účasti JUDr. Kaňky, účetní p. Kuchařové a techničky p. Holubové

    Místo konání je salonek „restaurace u Tří Bojovníků“

Program:

 1. Zahájení a seznámení s programem schůze
 2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2016
 3. Vyúčtování služeb družstevníků a předání přeplatků a nedoplatků
 4. Předání klíčů od domu a dvora ostatním družstevníkům
 5. Představení nového člena družstva
 6. Diskuse
 7. Ukončení, závěr schůze

Na schůzi vzhledem k jejímu charakteru je možná přítomnost pouze členů družstva  (nebo jejich zmocněnců) a pozvaných.

 

V Praze 8.září 2017

Svolavatel:

Za představenstvo

Bytového družstva Podskalská 9

Pavel Perlík, předseda představenstva

 

Pozvánka na schůzi 26.10.2016

dotaz-ifopanak   

      POZVÁNKA

 na schůzi Bytového družstva Podskalská 9

     konanou

 ve  středu 26.10. 2016 v 18.00 hodin

Za účasti notáře JUDr. Kotrlíka a JUDr. Kaňky.

Místo konání je salonek restaurace u Tří Bojovníků

 

Program:

 1. Zahájení a seznámení s programem schůze
 2. Změna stanov v části o možnosti převodu bytu do osobního vlastnictví
 3. Volba nového člena představenstva pí. Vorlíčkové
 4. Zvednutí příspěvku do fondu oprav o 5,-Kč/m2, platné od 1. 1. 2017
 5. Hlasování o rozhodnutí z členské schůze z 27. 10. 2015 o neuhrazené faktuře Libuše a Roberta Svobodových

       a) Návrh na vyloučení družstva za neplnění povinností

       b) Návrh na soudní vymáhání dlužné částky

       6. Fasáda – projednání závazku p. Chmelenského (nová nabídka prací)

       7. Diskuse

       8. Ukončení, závěr schůze

Vzhledem k charakteru schůze je Vaše účast opět nutná.

Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, pověřte prosím plnou mocí zmocněnce, kterou Vám napíše právník, p. Kaňka, aby obsahovala vše potřebné náležitosti pro notáře.  Zmocněnec plnou moc podepíše bez ověření, při prezenci na schůzi se prokáže svým občanským průkazem.

Na schůzi vzhledem k jejímu charakteru je možná přítomnost pouze členů družstva  (nebo jejich zmocněnců) a pozvaných.

 

V Praze 7. října 2016

Svolavatel:

Za představenstvo

Bytového družstva Podskalská 9

Pavel Perlík, předseda představenstva