POZVÁNKA

na schůzi Bytového družstva Podskalská 9

konanou

ve středu 17.10.2018 v 18.00 hodin

Za účasti JUDr. Kaňky, účetní p. Kuchařové a techničky p. Holubové

Místo konání je salonek „Cafeterapie“ na adrese Na Hrobci 3, Praha 2, 128 00  

 

Program schůze:

  1. Zahájení a seznámení s programem schůze
  2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2017 (účetní p. Kuchařová)
  3. Ujasnění počtu družstevníků ohledně převodu části jednotek do OV v roce 2020 (konec 5leté fixace)
  4. Příklady poměr Družstva / SVJ a řešení dalšího postupu v roce 2020, předjednávání úvěru a fixace (léto 2019)
  5. Informace o vyčištění pravého světlíku
  6. Diskuse
  7. Ukončení, závěr schůze

 

Na schůzi vzhledem k omezenému prostoru pronajatého místa, je možná přítomnost pouze jednoho člena družstva za bytovou jednotku (nebo jejich zmocněnců) mimo pozvaných hostů JUDr. Kaňky, p. Kuchařové , p. Holubové a zapisovatele p. Vorlíčkové.

 

V Praze 11. září 2018

 

Svolavatel:

Za představenstvo

Bytového družstva Podskalská 9

Pavel Perlík, předseda družstva