POZVÁNKA

 na schůzi Bytového družstva Podskalská

               konanou              

  ve středu 19.10.2017 v 18.00 hodin

Za účasti JUDr. Kaňky, účetní p. Kuchařové a techničky p. Holubové

    Místo konání je salonek „restaurace u Tří Bojovníků“

Program:

  1. Zahájení a seznámení s programem schůze
  2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2016
  3. Vyúčtování služeb družstevníků a předání přeplatků a nedoplatků
  4. Předání klíčů od domu a dvora ostatním družstevníkům
  5. Představení nového člena družstva
  6. Diskuse
  7. Ukončení, závěr schůze

Na schůzi vzhledem k jejímu charakteru je možná přítomnost pouze členů družstva  (nebo jejich zmocněnců) a pozvaných.

 

V Praze 8.září 2017

Svolavatel:

Za představenstvo

Bytového družstva Podskalská 9

Pavel Perlík, předseda představenstva